ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ORIGIN

H Οrigin είναι ένα δημιουργικό γραφείο που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαφήμισης. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η μελέτη και η έρευνα σ’ επίπεδο concept και στρατηγικής, η διαφημιστική επικοινωνία και ο δημιουργικός σχεδιασμός αυτής, καθώς και η επιμέλεια παραγωγής του τελικού προϊόντος.

Τα στελέχη της Οrigin έχοντας πολυετή και σημαντική εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης, γνώση στις νέες τάσεις και άριστη τεχνογνωσία,

προσφέρουν πάντα λύσεις που διακρίνονται για την αισθητική και την καινοτομία, καθιερώνοντας νέα δεδομένα στο χώρο της διαφημιστικής επικοινωνίας.

Η Οrigin διαθέτει τα μέσα και το Know – how για να πετύχει αποτελεσματική διαφήμιση, ενώ παράλληλα μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη, οδηγώντας με επιτυχία τον πελάτη στην επίτευξη του στόχου.