ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σχεδιασμός εντύπου για την Υπηρεσία Ογκομέτρησης της Δομικής Προόδου του Ομίλου ΑΤΕΚΕ