Ε.Κ.Ε. Τ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Λογότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις ανάγκες της Τράπεζας Πειραιώς