ΣΕΜΕΛΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για την εταιρία ΣΕΜΕΛΗ σε ειδικό χαρτί με Χρυσοτυπία.